Du är med och hjälper!

Förstora

För varje såld M-magasin går en krona till Unicef och Etiopiens barn, hittills cirka fyra miljoner kronor.

Alla reportage från
Amelia Adamos, Lena Tallbergs och Håkan Elofssons resor hittar du här.

Därför satsar M och Unicef på kvinnor- och barnprojekt: 

• Utbildning. En mer läs- och skrivkunnig befolkning gör att välståndet ökar.
• Mikrolån. När kvinnor tjänar egna pengar, får barnen det bättre.
• Familjeplanering. Det är lättare att mätta få munnar än många.
• Fler vattenpumpar. Mycket energi går åt för flickor att hämta rent vatten långt borta.
• Hälsovård. Allt fler hälsocentraler gör att kvinnor föder säkrare och att allt fler barn överlever.
 • Mikrolån. När kvinnor tjänar egna pengar, får barnen det bättre.
• Familjeplanering. Det är lättare att mätta få munnar än många.
• Fler vattenpumpar. Mycket energi går åt för flickor att hämta rent vatten långt borta.
• Hälsovård. Allt fler hälsocentraler gör att kvinnor föder säkrare och att allt fler barn överlever.

Förstora

Världen i obalans
- 1 630 miljarder dollar var 
de totala militärutgifterna i världen år 2010. 19,5 miljarder dollar av dem stod Afrika 
söder om Sahara för.
- FN:s budget för 2012 ligger på 5,15 miljarder dollar. 
Unicefs budget i Etiopien är
188 miljoner dollar. Det svenska biståndet till Etiopien var 2010 drygt 283 miljoner kronor. 
+ 49 procent av alla etiopiska barn går ut grundskolan, års-
kurs 8; 69 procent årskurs 5.
+ 74 procent alla etiopiska 
barn har vaccinerats mot 
mässlingen (vanlig dödsorsak).
+ 17 000 hälsocentraler har byggts runtom i landet, med två anställda på varje .

Världen i obalans – plus och minus
- 1 630 miljarder dollar var de totala militärutgifterna i världen år 2010. 19,5 miljarder dollar av dem stod Afrika söder om Sahara för.
- FN:s budget för 2012 ligger på 5,15 miljarder dollar. Unicefs budget i Etiopien är188 miljoner dollar. Det svenska biståndet till Etiopien var 2010 drygt 283 miljoner kronor. 
+ 49 procent av alla etiopiska barn går ut grundskolan, års-kurs 8; 69 procent årskurs 5.
+ 74 procent alla etiopiska barn har vaccinerats mot mässlingen (vanlig dödsorsak).
+ 17 000 hälsocentraler har byggts runtom i landet, med två anställda på varje .