Fallgropar och råd vid samboskap

I M nr 6/2015 svarar Birgitta Piper på en fråga från en mamma som ser sin dotter sitta fast i en ojämlik ekonomi med sin sambo. Här utvecklar ekonom Bodil Hallin i M:s expertpanel sitt svar.

Fallgropar och råd vid samboskap
• Läs på om sambolagen på nätet.
• Ta hjälp av en familjerättsjurist, skriv samboavtal som avtalar bort sambolagens bodelningsregler. Förutsatt att båda vill att allt i boet ska fortsätta vara var och ens egen personliga egendom vid en separation. Obs! Man ska ha klart för sig att man med ett samboavtal inskränker den svagares rätt. Det handlar alltså om att avtala bort sambolagens bodelningsregler vad gäller bostad och/eller bohag anskaffad för gemensamt bruk. Avtalar man bort den helt så görs alltså ingen bodelning alls när samboskapet upphör.
• Tänk på bostaden, försäkringar och inköpsfördelning. 
• Kolla er försäkringssituation. Har ni rätt skydd och står rätt person som förmånstagare? 
• Tänk på att inte bli ekonomiskt utnyttjad. Gör klart för dig vem som får stå för skulderna vid en separation.
• Vid en bodelning (utan samboavtal) delas värdet på bostaden lika oavsett vem som har betalat vad. Även om båda har varit med och betalat bostaden kan det bli rejält orättvist, till exempel om den ene gått in med kontanter och den andra har tagit ett lån. Skulder räknas nämligen bort innan värdet delas. Vilket i praktiken innebär att den som betalat kontant får vara med och betala den andres lån. 
• Dela lika på gemensamma kostnaderna som mat och hyra. 
• Öppna gemensamt konto där båda sätter in pengar som kan användas till gemensamma utgifter. Om ni har gemensamt konto måste båda stå som kontoinnehavare eftersom det annars inte ingår vid en bodelning. 
• Öppna även eget sparkonto i eget namn för eget bruk.
• Satsa lika mycket om ni köper en ny gemensam bostad och stå båda två formellt som ägare.
• Köp alltid kapitalvaror, som till exempel bil, tillsammans och se till att båda står på kvittot.
• Ha kvitto på allt ni köper gemensamt. 
• Spara på alla kvitton på inköp du gjort själv
• Vill ni ärva varandra? Skriv då ett inbördes testamente. Sambor har ingen arvsrätt.
• Råd vid en separation: Gör bodelning direkt för att undvika framtida problem samt ändra testamente och förmånstagarförordnande direkt.

Så kan man fördela kostnaderna inom ett samboförhållande
* Räkna ut boendekostnad i form av en hyra, fasta kostnader + hushållskostnader.
* Bestäm hur mycket var och en ska bidra till de gemensamma hushållskostnaderna inklusive boendekostnaderna. 
* Ett sätt är att bidra proportionellt utifrån sin inkomst.
Säg att A står för 45% och B står för 55% av de gemensamma inkomsterna efter skatt.
Exempel: 
A tjänar 15000 kr och B tjänar 18000 kr efter skatt. Tillsammans tjänar de 33000 kr, varav A står för 45% av inkomsterna. Om de gemensamma hushållsutgifterna är 20000 kr ska A bidra med 9000 kr (45%) och B med 11000 kr (55 %) .
* De pengar som blir över – efter att var och en har bidragit till det gemensamma hushållet – kan ses som vars och ens egen pott som var och en bestämmer över på egen hand. Det brukar minska risken för konflikter. 
* Om inkomstskillnaderna är mycket stora kan man pröva ett annat upplägg: Var och en får en lika stor egen pott för egen del att förfoga över. Resten går till den gemensamma potten. Det innebär visserligen att den som har störst inkomst betalar mycket mer till det gemensamma. Men å andra sidan har de lika mycket pengar vardera att förfoga över,
(Källa: Bodil Hallin/Ikano Bank) 

NUVARANDE Fallgropar och råd vid samboskap
NÄSTA Kryssning med fokus på hälsan