I undersökningen Orvesto Konsument 2013:2 intervjuades 13 184 personer om sina medievanor.

– Nu är vi 140 000 som läser M-magasin, 8 000 fler än samma period förra året. Ju fler desto roligare! säger Amelia Adamo.