Kvinnor som inspirerar

– Kanske har vi ”farmödrar” kommit lite väl sent, men nu är vi här. Och det finns ingen tid att spilla. Vi måste alla agera för de kommande generationernas skull. Vi måste bli ett folk med en skapare. En hel värld! säger den snart 80-åriga eskimåkvinnan Rita Pitka Blumenstein med hela den tunna kroppen för att visa att hon menar allvar.

I september gästade hon Stockholm och återkommer den 11–14 juli då ett världsmöte med temat ”världen och människan i ett levande helhetssystem” arrangeras i Gällivare. Den samiska kulturarbetaren Laila Spik har bjudit in ett råd bestående av 13 ursprungsfarmödrar. Rådet består av äldre kloka kvinnor som tillsammans innehar tusen års visdom. De kommer för att diskutera med politiker, näringsliv och allmänhet hur en global allians kan bidra till såväl läkning av jorden och allt levande som spridning av kunskap. Det var 2004 på irokesindianernas heliga mark som de tretton kvinnorna träffades första gången för att jordens situation var bekymmersam. De ingick en allians och har sedan dess rest världen runt för att mötas och dela sin värdefulla kunskap.

– Vi är här för att dela med oss av förfädernas kunskap och vi ber er lära vidare till era barn, så att de i sin tur kan lära vidare till sina. Vi ska hjälpa och ta hand om varandra. Förr var våra ledare män. Nu behövs kvinnorna, sa Rita Pitka Blumenstein. 

NUVARANDE Kvinnor som inspirerar
NÄSTA Hur sparar jag utan att gynna ockrarna?