Så hur gick det med gratisvården från 85? Undrar flera läsare apropå artikeln Aj, aj nu svider det i plånboken i senaste numret av M (2/16).

Listan på ekonomiska nyheter i år skrevs ju innan regeringens budgetproposition var färdigbehandlad i riksdagen. Jo, här gick det: Redan från årsskiftet har Stockholms läns landsting, Landstinget i Kalmar län, Region Örebro län, Landstinget Västmanland och Norrbottens läns landsting infört gratis öppenvård för personer som fyllt 85.

Och ett lagförslag bereds nu som går ut på att införa detsamma i hela landet från och med 1/1 2017.

Men var och en som tycker att gratisvård över 85 är bra och viktigt – och bor i något av landstingen som inte har infört det än – kan självklart ta kontakt med sina landstingspolitiker och trycka på redan nu!