Den fortsatta motiveringen lyder:

”Hennes uppriktiga, på gränsen till brutala, ärlighet bidrar också i högsta grad till att medvetandegöra oss om våra egna traditionella tankemönster. Därigenom uppnås en nästintill momentan attitydförändring och hennes välavvägda svar utgår alltid ifrån ett grundmurat jämställdhetsperspektiv.”

Tidigare mottagare av BRA-priset är bland andra:
Carin Götlund, polischef
Leif Johansson och Louise Ekström, Volvo
Folksams kampanj Spela roll

Här finns Birgitta Pipers frågesida