Nu kan du lära om tankens kraft

Läste du Amelia Adamos intervju med Mikael Andersson, som föddes utan armar och ben men som inte lät sig begränsas av det.

Den 27 september föreläser han på Hotell Rival i Stockholm.
Lyssna och lär!
Mer information och biljetter på mikael-unlimited.se

I oktober är Mikael Andersson en av föreläsarna på M:s Lyckorkyssning.

NUVARANDE Nu kan du lära om tankens kraft
NÄSTA M-magasin nr 9/2011