Rättelse: Blev du förbryllad av M:s julquiz i nr 16?

Fattade du noll av M:s julquiz om ”köttberget” på sidan 15 i senaste M (nr 16)? Inte så konstigt eftersom svaren hade blivit omkastade. 

De två sista frågorna blev därför obegripliga.
Rätt rad ska vara: 1:x, 2:x, 3:1, 4:2, 5:1, 6: 2.

Ps. Köttberget checkar ut kan du se i svtplay. 

NUVARANDE Rättelse: Blev du förbryllad av M:s julquiz i nr 16?
NÄSTA Tannaz är vår praktikant!