Bland annat intervjuades Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i BRO, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation. Hon är kritisk, inte minst mot omorganisationen av vården i Stockholm. Men hennes påstående att det skulle saknas ansvariga läkare vid rehab-centret Sabbatsberg stämmer inte.

Verksamhetschefen Maria Hellbom skriver så här i ett mejl till redaktionen:

”Vi har flera läkare anställda i vår verksamhet, onkolog kolorektalkirurg, barnläkare/barnonkolog och allmänläkare som även är medicinskt ansvarig läkare som direkt stöd till mig som verksamhetschef. Vi är i färd med att rekrytera psykiater – många av våra patienter har psykiatrisk samsjuklighet – och vill även gärna knyta en rehabiliteringsmedicinsk specialist till oss.

Vem som helst kan remittera till oss och som patient kan man söka själv, det senare är jag personligen mycket stolt över att vi kan erbjuda.

Vi är ett multiprofessionellt team och strävar efter ett gott helhetsomhändertagande där alla ska få sina behov kartlagda och få en egen individuell rehabiliteringsplan. Ser vi att specialkompetens för exempelvis smärtbehandling behövs upprättar vi i samråd med patienten kontakt med specialist för det, så att patienten får den bästa vården utifrån sina unika behov. Vi remitterar också patienter till den slutenvårdsrehabilitering för cancerberörda som finns tillgänglig via vårdavtal i Stockholms läns landsting.

Vi har här särskilda program för fatiguedrabbade patienter, samtalsgrupper, psykoterapi, stöd vid kognitiva svårigheter och är i färd med att starta upp anhöriggrupper.

I början av november startar vårt grupp-program som är särskilt skräddarsytt för patienter med bröstcancer, det är för närvarande den enda diagnosgrupp vi särskilt uppmärksammar på det viset.”

Vill du som har cancer eller är anhörig till någon som har cancer komma i kontakt med teamet på Sabbatsberg går det bra att ringa på telefon 08-123 676 00. En sjuksköterska ringer upp samma dag eller nästa vardag. På hemsidan rehabcancer.se finns mer info om verksamheten.