Svenskornas milstolpar

1921 fick vi rösträtt. 1971 slapp vi sambeskattningen och tre år senare fick vi rätt att göra abort. Vilka kvinnoförhoppningar har du inför framtiden? Vilken är den viktigaste kvinnofrågan i dag?

Skriv ner dina förhoppningar i ett mail och skicka till Lena Tallberg på M-magasins redaktion.

NUVARANDE Svenskornas milstolpar
NÄSTA Knip och gynna forskningen