1. Det utrymme som erbjöds spontant i förälskelsen måste skapas aktivt av parterna i kärleksrelationen.

2. Detta utrymme kan inte ersättas av ett tvångsmässigt avrapporterande.

3. Bägge parter har ett outtalat krav att känna sig själv och relationen stads i utvecklande rörelse.

4. För att gynna utvecklingen måste parterna rensa ut slaggen, klara ut de oplockade gässen.

5. Aktivt vårda möjligheterna tio närhet.

6. Klara ut större och mindre konflikter trots obehag.

7. Ta ansvar för våra egna överkänsligheter istället för att projicera dem på den andre.

8. Ta vår egen och den älskades otillfredsställelse på allvar.

9. Granska vår beredskap att uppleva relationen som"vi".

10. Hålla bilden av den andre öppen.

11. Följa med i och gynna vår egen och den Andres förändring, där avunden och svartsjukan bearbetas till glädje över att få dela den Andres liv, så att ens eget liv berikas.

Här kan du skicka in dina frågor till Tomas Böhm.