Jobbskatteavdraget höjs så att alla som arbetar får lägre skatt:

Innebär att: De flesta löntagare får 200–250 kronor lägre skatt per månad.

Brytpunkten för statlig skatt höjs till 32 050 kronor:

Innebär att: Den som tjänar upp till 32 050 kronor i månaden 2010 slipper betala statlig skatt. Vad beträffar den så kallade värnskatten på fem procent, kan du tjäna upp till 45 433 kronor i månaden utan att betala värnskatt 2010.

Pensionärer födda före 1945 får lägre skatt tack vare höjt grundavdrag:

Innebär att: Det blir lite mer i plånboken för dem med lägst pension. För övriga kan effekten bli plus minus noll eller, för dem med höga pensioner, ett litet minus till följd av att inkomstpensionen sänks (se nedan).

Garantipensionen sänks på grund av lägre prisbasbelopp:

Konsumentpriserna gick ner under 2009 varför prisbasbeloppet 2010 sänks.
Innebär att: En ogift pensionär med garantipension som är född efter 1937 får sin pension sänkt från 7 597 kronor i månaden till 7 526 kronor, det vill säga med 71 kronor i månaden. Men tack vare ett förhöjt grundavdrag för pensionärer (se ovan) sänks skatten för garantipensionärer med 83–100 kronor per månad beroende på vilken kommunalskatt som tas ut. Sammantaget resultat: Vid en skatt på 31,52 procent får garantipensionärer 37 kronor mer i plånboken per månad.

Inkomstpensionen sänks på grund av balanseringen inom pensionssystemet:

Innebär att: Pensionärer med inkomstpension får mindre pengar i plånboken, trots höjt grundavdrag. För en ålderspensionär med 12 000 kronor i månaden sänks pensionen före skatt med 360 kronor i månaden. När hänsyn tagits till skattesänkningen (se ovan) kommer denna ålderspensionär 2010 få 115 kronor mindre i månaden – eller 9 009 kronor i plånboken (jämfört med 9 125 kronor år 2009, vid 31,52  procent skattesats ).
Om ingen sänkning av pensionen genomförts hade skattesänkningen inneburit en förbättring med 134 kronor per månad.

Bostadstillägget höjs för personer med sjuk- och aktivitetsersättning:

Gränsen för den högsta bostadskostnaden höjs från 4 500 kronor till 5 000 kronor och andelen av bostadskostnaden som ersätts höjs från 91 till 93 procent.
Innebär att: En person med en hyra på 5 000 kronor eller mer får ett bidrag på   4 650 kronor 2010, jämfört med högsta bidraget på 4 095 kronor i dag, det vill säga en förbättring på 555 kronor per månad. Den som har en hyra på 4 500 kronor får en förbättring på 90 kronor i månaden.

Förstora Ann-Sofie Magnusson, familjeekonom, Ikano Bank. Ann-Sofie Magnusson, familjeekonom, Ikano Bank.

Tips från familjeekonomen:

• Gå igenom ditt sparande. Fyll på buffertsparandet inför framtiden.
• Amortera och spara så att du klarar av kommande räntehöjningar på lån. Har du begärt skattejämkning kan det vara en bra idé att ändra den så att du inte får restskatt.
• Betala avgiften till a-kassan så att du har ett skydd om du blir arbetslös.
• Begär jämkning av skatten om du har köpt hustjänster 8 december 2008–30 juni 2009.
• Kolla vilka val du har gjort för dina premiepensions- och tjänstepensionspengar. Anmäl sambo som förmånstagare i eventuell tjänstegrupplivförsäkring om du vill ha det så.
• Spara på energiförbrukningen, se tips på konsumentverket.se 
• Kompetensutveckla dig så att du blir attraktiv på arbetsmarknaden.