Fler har sex efter 70


Inte slutar vi ha sex bara för att vi blir gamla. Betydligt fler 70-åringar har ett sexliv – som dessutom är tillfredsställande – i dag än för 30 år sedan. Det visar en stor studie om sexualvanor och attityder till sex hos 70-åringar i Sverige.

– Kärlek och erotik är starka känslor som inte försvinner med åldern.

Det säger forskaren Nils Beckman i Göteborg som sedan 1971 har djupintervjuat fyra årskullar och totalt drygt 1 500 personer om deras sexliv. Nu är de senaste svaren sammanställda och publicerade i medicintidskriften British Medical Journal.

Resultatet visar att både män och kvinnor blivit mer sexuellt aktiva och att de är mer nöjda med sitt sexliv.

Fortfarande är männen mer sexuellt aktiva än kvinnorna men skillnaderna mellan könen minskar. Förklaringen ligger troligen i att kvinnors ställning stärkts och att de som växt upp senare haft tillgång till preventivmedel, vilket gjort inställningen till sex mer positiv, inte minst bland kvinnor.

NUVARANDE Fler har sex efter 70
NÄSTA Mera opera!