”Flytta kapitalet till det bolag som betalar bäst”

Finns det några alternativa pensionsförsäkringar, som inte gynnar män? Vi har frågat fyra experter.

Så här stor är skillnaden mellan kvinnor och män

Pensionskapital: 1 miljon kronor.
Beräknad livslängd: För mannen: 20 år efter 65-årsdagen. För kvinnan: 25 år efter 65-årsdagen.
Mannen får ut 50 000 kronor per år.
Kvinnan får ut 40 000 kronor per år. Det ger mannen en månadspension på 4 166 kronor och kvinnan en månadspension på 3 333 kronor.
Skillnaden: 833 kronor per månad.

1. ”Spargurun” Per H Börjesson, Investment AB Spiltan:

– Det bästa är att själv ta ansvaret för sitt pensionssparande och inte ge något pensionssparande till traditionella livbolag som diskriminerar kvinnor. Alternativet kan vara till exempel olika typer av fondförsäkringar, IPS, eller ännu bättre, lågprisaktörer som Avanza och Nordnet. Då blir det inte heller några ”dödsfallsvinster” som tillfaller kollektivet om man skulle dö i förtid, utan det kan komma anhöriga till godo. Rent generellt är det ofta bättre att ha ett vanligt, inte inlåst, sparande där man själv kan avgöra när man vill använda pengarna.

2. Stefan Linder, vd för den oberoende försäkringsmäklaren Linder & Partners AB

Den bästa lösningen jag kan se är följande:
1) Eftersom det numera är flytträtt på de flesta nya pensionsförsäkringar, så kan man vänta tills man närmar sig 65 år och då flytta kapitalet till det försäkringsbolag som ger bäst villkor för en livsvarig utbetalning. Det är nog en bra lösning även ur aspekten att de utbetalningsregler som gäller i dag hos ett bolag med stor sannolikhet kan komma att ändras innan man ska gå i pension.

2) Man kan också välja en annan utbetalningstid. Vår erfarenhet är att man faktiskt behöver mer de första 10–15 åren av sin pension, och att man sedan klarar sig på mindre. Men det finns alltid ett behov av en livsvarig pension.

3) På fondförsäkringar, som har blivit mycket vanliga numera även på tjänstepensioner, har man normalt även fonder under utbetalningstiden. Det innebär att man säljer av fondandelar varje månad för att få ut sin pension, men då måste man ju välja utbetalningstid själv.
Förutom i KPA-pension kan man få könsneutrala utbetalningar även i försäkringsbolaget SPP, samt via ett antal kollektivavtalade pensionsplaner (förmånsbaserade) och några mindre pensionskassor.

3. Anna Allerstrand, pensionsexpert hos PTK, som nyligen startat en oberoende pensionsrådgivningstjänst.

– Det finns ingen utväg, förutom de kollektivavtalade tjänstepensionerna. Försäkringars natur är ”orättvis”. Så är det tänkt. Könsneutrala pensioner slår åt andra hållet, på mannens bekostnad. Vill man ha en könsneutral pension får man snickra ihop den själv. Man kan ju, om man vill, kontakta en försäkringsförmedlare och fråga: ”Hur 17 gör jag?” Men vad man då ska hålla stenhård fokus på är: avgifterna och avkastningen. Dessa två faktorer har en helt avgörande betydelse för ditt pensionsutfall.

4. Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta:

– Det finns tyvärr inte så många alternativ. En lösning kan vara att spara privat i andra sparformer. Men då gäller det att vara ståndaktig och INTE plocka ut sparkapitalet i förtid. Väljer man att spara i fonder, bör man välja fonder med historiskt god avkastning och med låga avgifter. Fondavgifterna skiljer sig kraftigt åt och har väsentlig inverkan på ett mångårigt sparande. Avbränningarna kan bli enormt stora på ett livslångt sparande. En billig variant är till exempel att spara i en indexfond utan avgift, som Avanza Zero. Man kan välja ett sparpaket som även innehåller aktier. Investmentbolag är då ett intressant inslag.
Var mycket vaksam också när det gäller kapitalförsäkringar, som visserligen kan utgöra en bra sparvariant. Men de kan också vara mycket dyra.

NUVARANDE ”Flytta kapitalet till det bolag som betalar bäst”
NÄSTA Vilka minnessaker har jag rätt till efter min mor?