Gör som Amelia – go red!

Fler kvinnor dör i hjärtsjukdom än i någon annan sjukdom. Därför stödjer Amelia Adamo kampanjen Rädda kvinnohjärtat - Go Red 2010. Pengarna går till forskningsprojekt. Se Hjärt-Lungfondens kampanjfilm!

Hjärt-lungfonden.se/kvinna

NUVARANDE Gör som Amelia – go red!
NÄSTA Nationalmuseums rumpa