Har du eller har du haft cancer?

Syftet är att kartlägga sociala och ekonomiska konsekvenser som en cancersjukdom innebär. Det är ett EU-projekt, där BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksförbund, har tagit ansvar för genomförandet i Sverige.

Projektgruppen har utarbetat ett frågeformulär som ska distribueras i de deltagande länderna. Vissa frågor är gemensamma för alla länder, andra är enbart för Sverige för att vi ska kunna skapa oss en bild och veta vilka förbättringar vi behöver arbeta för att åstadkomma.

Vi vet att många har behov av deltidsarbete en period, någon behöver längre sjukskrivning, andra kan inte eller får inte återgå till sina gamla arbetsuppgifter. Det är inte alltid problemfritt, varken i kontakten med vården eller försäkringskassan.

Svara redan idag och senast den 26 december 2008. Resultatet kommer att presenteras under våren 2009, dels på europeisk nivå, dels i Sverige.  

Gå till enkäten här!

NUVARANDE Har du eller har du haft cancer?
NÄSTA Vad är Terra av Stig Lindberg värd?