Rebecka Edgren Aldén, till vardags redaktionchef på M-magasin, är säker på sin sak: jämställdhet i hemmet är lika viktigt som jämställdhet i arbetslivet.
- Det hänger ihop, säger hon.

För några år sedan började Rebecka Edgren Aldén se en jämställdhetsbacklash i form av cementerade könsroller i hemmen. Det fick henne att tillsammans med Tinni Ernsjöö Rappe skriva boken "Skriet från kärnfamiljen" (Albert Bonniers förlag, mars 2009).

När kvinnorörelsen blev en folkrörelse för 30 år sedan, verkade allt vara möjligt. Det fanns dagis, föräldraförsäkring, möjlighet till vård av sjukt barn och inte minst halvfabrikat som gjorde att middagarna inte behövde ta timmar att tillreda.

Men för dagens kvinnor verkar nya bitar hela tiden pressas in i livspusslet. Förutom karriären försöker de leva bullerbylivet, där huset alltid är perfekt städat, maten är grundligt hemlagad på ekologiska produkter, barnen alltid är rena och prydliga och aldrig glömmer gymnastikpåsen.
Enligt en del undersökningar, som beskrivs i boken, så sker detta på grund av att vi försöker ”balansera” våra könsroller. Ju längre vi kommer från det traditionella desto mer försöker vi samtidigt pressa in det traditionella för att visa att vi är riktiga kvinnor.

Eller män. Män försöker också kompensera genom att göra allt mer ”manliga” saker på fritiden.
Skillnaden är att kvinnorna gör det i hemmen, medan männen gör det i garaget eller på älgjakten.
Men det är inte bara problemen som radas upp i boken. Lösningen presenteras också: mer jämställdhet i hemmen.

Om man delar på uppgifterna och fördelar dem jämnt så blir det lättare för alla parter.
- Men jämställdhet är inget som kommer av sig självt, säger Rebecka Edgren Aldén. Den måste förhandlas fram.

Jämställdheten är ett val. Ojämställdhet är det inte.
När de kvinnor som har huvudansvaret för barn och hem samtidigt som de försöker ha en karriär får frågan varför, så brukar de svara: det bara blev så.
Olyckligtvis så fortsätter det ofta långt efter att barnen flyttat hemifrån. ”Vård av frisk make i hemmet”, brukar fenomenet kallas.
- Vår uppmaning till kvinnor är att de ska sätta sig ner vid köksbordet och förhandla med sina män om hur hemmet ska delas upp, säger Rebecka Edgren Aldén. Diskutera vad som ska göras, hur det ska göras och vad som kan prioriteras ner.