Övriga gäster är Pernilla August, Rolf Lassgård, Filippa Reinfeldt och Hans Rosling. Laleh sjunger också sin nya hit "Bjurö klubb".

Läs mer om programmet här!