Länkar om skilsmässa


Ansökan kan göras på ett vanligt papper – härmed ansöker vi gemensamt om äktenskapskillnad – till den tingsrätt man tillhör. I kuvertet lägger man med hemortsbevis och personbevis för äktenskapskillnad. De får man gratis av sitt lokala skattekontor, se www.skatteverket.se

På Sveriges domstolars hemsida, se www.dom.se kan man hitta tingsrättens pluskontonummer.  Dit ska man betala in avgiften på 450 kronor. På hemsidan finns också färdiga skilsmässoblanketter att ladda ner och fylla i. Där står tydligt vad som gäller.

Här hittar du regeringens utmärkta faktasamling i familjerättsfrågor.

Läs mer om skilsmässor i M-magasin nummer 12 2008!

NUVARANDE Länkar om skilsmässa
NÄSTA Gunilla Pontén får KTH:s Stora pris