Vågar vi bli gamla?

Vi får många brev från er mappiesar som handlar om ålderdomen och våra gamla föräldrar. Här kan du skriva dina tankar och åsikter om hur äldreomsorgen kan bli bättre.

M-läsaren Gunilla Ahlström i Helsingborg har levt sig in i hur det kan vara att bli gammal och har skrivit en liten betraktelse, läs den här.

Läs mer i M-magasin nr 3/2012.

NUVARANDE Vågar vi bli gamla?
NÄSTA M-magasin nr 3/2012