Här finns alla reportagen från Etiopien.

Wendelapriset 2009 kan tilldelas skribenter till ett socialreportage som publicerats på svenska under 2008 och delas ut av föreningen Wendelas Vänner. Priset delas ut den 13 september i Wendela Hemmes hus i Södertälje.