Förstora Britt Lundberg och Susanne Ekberg kom till Spaghettioperan för att lyssna på Herman. Britt Lundberg och Susanne Ekberg kom till Spaghettioperan för att lyssna på Herman.
Förstora SpaghettiOperan Reginas chef Hans Ramberg med Herman Lindqvist. SpaghettiOperan Reginas chef Hans Ramberg med Herman Lindqvist.
Förstora Göran, Agneta och Malin Mattsson. Göran, Agneta och Malin Mattsson.
Förstora Marie Barrymore och Gunvor Sahlqvist. Marie Barrymore och Gunvor Sahlqvist.
Förstora Wiktoria Ahnlund med systern Christina Åkerstrand. Och så Susanna Lindgren med dottern Agnes Lindgren. Wiktoria Ahnlund med systern Christina Åkerstrand. Och så Susanna Lindgren med dottern Agnes Lindgren.
Förstora Arne och Lisa Douhan. Arne och Lisa Douhan.
Förstora Gisela Gyldby och Marie Rydberg. Gisela Gyldby och Marie Rydberg.
Förstora Ann Hammarström med väninnan Ulla-Britt Aldersjö. Ann Hammarström med väninnan Ulla-Britt Aldersjö.
Förstora Birgitta Broms, Eva Almén, Elisabeth Axelner och Louise Falconer. Birgitta Broms, Eva Almén, Elisabeth Axelner och Louise Falconer.
Förstora Eva och Curt Elfström. Eva och Curt Elfström.
Förstora Jan Engström kom med sin faster Ulla Lundberg. Jan Engström kom med sin faster Ulla Lundberg.
Förstora Ingela Bäckström och Karin Ek. Ingela Bäckström och Karin Ek.
Förstora Liliana och Per Eckerbom. Liliana och Per Eckerbom.
Förstora Lena och Caj Holmelius. Lena och Caj Holmelius.
Förstora Laila Åkerhielm, Catrine Lindh och Barbro Ridderlöw. Laila Åkerhielm, Catrine Lindh och Barbro Ridderlöw.