Ur innehållet:
• Din personliga stilguide
• Så bryter du njutvanorna
• Skriv din egen hälsojournal