M-magasin nr 3/2013

Ur innehållet:
• Årets Mappie 2012 – Carin Mannheimer
• Klassiskt mode – köpen du aldrig ångrar
• Ekonomi: Allt du kan göra efter pensionen
• Jag har slutit fred med min kropp – fyra kvinnor berättar
• Sveriges behåparadis finnsi Sunne
• Livskamrater: Kärlek med drag

NUVARANDE M-magasin nr 3/2013
NÄSTA En andra chans att se Ari Seth Cohen