Ur innehållet:
• Årets Mappie 2012 - Carin Mannheimer
• Klassiskt mode - köpen du aldrig ångrar
• Ekonomi: Allt du kan göra efter pensionen
• Jag har slutit fred med min kropp - fyra kvinnor berättar
• Sveriges behåparadis finnsi Sunne
• Livskamrater: Kärlek med drag