Vad tycker du är bäst och sämst i detta nummer? Kommentera här nedanför om du är facebookanvändare, eller skriv dina synpunkter i ett mejl till webredaktion@m-magasin.se

Nästa nummer kommer den 28 maj – och då kan du bland annat läsa vår vandringsspecial, om att gå i pension (ångest eller härligt?), hur du sköter ditt hår och de nya rönen om diabetes,