Vad tycker du är bäst och sämst i detta nummer? Kommentera här nedanför om du är facebookanvändare, eller skriv dina synpunkter i ett mejl till webredaktion@m-magasin.se

Några av rubrikerna i nästa nummer, nr 9:
• Mor och son? Nej, "silversambor"!
• Bort med kissdroppet – ny meton.
• Var det han som hade hand om alla papprena? Manual för dig som blivit änka

Kommer ut den 26 juni.