Vad är bäst och vad är sämst i detta nummer? Skriv vad du tycker!
Vill du hellre skriva dina synpunkter i ett mail till redaktionen kan du göra det här.