Värk? Orkeslös? Yrsel?
Allt du behöver veta för att slippa hamna på akuten.