Stel? Ont i kroppen? Leder som värker?
En bok om smärta – och vad man kan göra åt den.