I potten finns 5 x 2 biobiljetter.

Ditt tävlingsbidrag vill vi ha senast den 28 februari.

Skriv in orden från korsordets gula fält samt namn och adress och skicka in. 

Om du hellre vill skicka hela tidningssidan, sänd den till:

M-magasin
109 73 Stockholm