I potten finns 5 x 2 biobiljetter.

• Ange vilket nummer av tidningen som din korsordslösning avser.
• Skriv in orden från korsordets gula fält samt namn och adress och skicka in. 

Om du hellre vill skicka hela tidningssidan, sänd den till:

M-magasin
109 73 Stockholm