Läsning
Stina Wollter: Jag vill vara marmeladmackan i hans liv
Läsning
Jonas Gardell: Mamma var den största berättaren