Är barnen mitt dödsbo?

FRÅGA Jag har en försäkring där dödsboet är förmånstagare. Jag är sambo men vill att mina barn ska vara förmånstagare. Är barnen mitt dödsbo?

Ebba

 

BIRGITTASambor ärver inte varandra. Ska sambor få ärva krävs testamente som säger så.

Så länge du inte satt in även din sambo som arvtagare utgör dina barn dödsboet. Har något av dina barn hunnit dö före dig och du i det läget har barnbarn så ingår även de i ditt dödsbo som arvingar till sin förälder. Det går alldeles utmärkt att ändra i ett förmånstagarförordnande och sätta in ny förmånstagare i en försäkring.  

Det är inte ovanligt vid till exempel skilsmässor att man tar bort sitt ex som förmånstagare i en försäkring och skriver in en ny person. 

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och be att få ut handlingar där du kan skriva in dina barn, namngivna, som förmånstagare. Fråga försäkringsbolaget hur du ska göra rent praktiskt. För säkerhets skull tycker jag att du även ska skriva testamente där du anger vad du vill att dina barn ska ärva efter dig. Ta juristproffs till hjälp med detta. Skriv också in i testamentet att arvet ska vara barnens enskilda egendom. Det skyddar arvet mot att bli indraget i barnens eventuella framtida skilsmässor eller separationer.