Är det klokt att minska lönen och öka vinsten i mitt företag?

FRÅGA Jag fyller 62 i år. Jag har ett AB som bara jag är anställd i. Jag har fått rådet att börja ta ut den allmänna pensionen nästa år, fortsätta jobba, ta ut lägre lön, bygga upp en vinst i företaget och ta utdelning i stället, vilket jag har utrymme för.
Vad tycker du – klokt eller inte?

Evy

BIRGITTA Du ställer en viktig fråga av stort allmänintresse. Många små egenföretagare snålar med att ta ut lön åt sig själva för att ”hjälpa” sitt företag och i stället ta ut sin ”lön” via utdelning som är lägre beskattad. Men det är att göra sig själv en björntjänst. Det ligger nämligen till på det viset att den lön du ger dig själv – inte utdelningen – ligger som grund för beräkningen av din allmänna pension. Ju lägre lön du ger dig själv, desto lägre pensionsrätter betalar du in till dig själv. Vilket riskerar att leda till att du får en mycket låg allmän pension. Har du därtill inte avsatt extra sparande till en egen tjänstepension, med minst 4,5 % på din bruttolön, kan du riskera att sluta som fattigpensionär den dagen du inte länge orkar driva ditt företag. Som egenföretagare bör du ta ut lön upp till brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp för att få full inbetalning till den allmänna pensionen.

Du får ta mitt svar som en generell vägledning. Du har ju lämnat mycket knapphändiga uppgifter om både din nuvarande lönenivå, hur lönsamt ditt bolag är och hur stort ditt allmänna pensionskapital är. Men i mina ögon ser rådet du fått rätt svajigt ut. En allmän sanning är att det i princip är en dålig idé att ta ut sin allmänna pension i förtid. Det sänker din pension med 7 % per år, för varje år du tar ut den i förtid.

Hinner du verkligen bygga upp en vinst stor nog för att täcka ditt pensionsbortfall? Risken är att det kan bli väldigt knapert i framtiden. Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, gör denna reflektion: Generellt gäller att om du tar ut pensionen i förtid, minskar pensionsnivån. Är bolaget lönsamt kan det vara klokt att utnyttja 3:12-reglerna maximalt och bara ta ut en lön upp till brytpunkten och maximera utdelningen.

Tomas Carlson, pensionsekonom på Alecta, är inne på samma linje. Att ta ut mindre lön och i stället ta utdelning är ett råd som många företagare får och som de ofta väljer att följa. Skälet är att det är lägre skatt på utdelning än på inkomst. Men även han pekar på falluckan. Om man bara tar ut en lägre lön, så är det ett okej råd. MEN att ta ut pension i förtid och arbeta fulltid och sedan ta utdelning är sällan bra. Pensionen minskar och det livslångt, vilket sällan väger upp den skattevinst du eventuellt kan göra.