Är det skattefritt att ge barnbarnet en gåva?

FRÅGA Vi vill ge vårt barnbarn 300 000 kr till kontantinsatsen vid ett husköp. Är det skattefritt från båda sidor?

Vill hjälpa

BIRGITTA Inga problem. Grönt ljus. För både givare och mottagare. Gåvoskatten och arvsskatten togs bort vid årsskiftet 2004/2005. Men med anledning av tsunamikatastrofen i Thailand i december 2004 beslöts senare att retroaktivt avskaffa skatterna per den 17 december 2004. Förmögenhetsskatten slopades 2007.