Är jag betalningsansvarig för det min man köper på kontokortet?

FRÅGA Vid en släktträff påstod samtliga att man som gift är ansvarig för den andras skulder om han eller hon inte betalar. Hur ska den andra maken eller makan känna till skulderna? För alla har väl egna bankkort? Och man kan väl inte be att få se hans eller hennes uttag eller öppna den andras post?

Birgitta Larsson

BIRGITTA Självklart är det obehagligt att aldrig veta vad partnern köpt på sig på kredit. Att av misstag råka öppna den andras räkningar kan bli en kalldusch. Man har inte betalningsansvar för partnerns skulder men det kan ju vara oroande nog att veta att familjens ekonomiska svängrum krymper i takt med att högen med betalningskrav växer till sig.

Om det gäller ett lån, beror allt på vem som skrivit på det. Står båda två på ett lån, kan långivaren kräva vem som helst av dem att betala skulden. Har du ensam tecknat lånet är du ensam betalningsansvarig. Huvudregeln är att var och en ansvarar för sina skulder. Detta gäller även vid bodelning. Även som sambor ansvarar var och en för sina egna skulder. 

Det gäller att ha klart för sig vem som äger vad i hemmet. Om det går så långt som till utmätning, är det bra att ha bevis på vem som äger vad. Bra är alltså att spara kvitton och andra bevis på vem som äger värdeföremål som annars kan riskera att gå till utmätning för att täcka partnerns skuld.