En läsare skriver till Birgitta Piper och undrar vad som händer med hennes tidigare skulder ifall hon skulle gå ur tiden före sin nye make. Här kan du läsa Birgittas svar.

FRÅGA Hej. Gifte mig för två år sedan. Inget äktenskapsförord. Jag har sedan före giftermålet skulder som jag själv står för. Om jag avlider innan skulderna är betalade, måste då min man betala dem? Tacksam för svar.
Ann-Christin

BIRGITTA PIPER Det korta och generella svaret är att man inte ärver andras skulder. Det är ditt dödsbo som ska betala. Effekten kan bli att all din kvarlåtenskap går åt för att täcka skulderna. Vilket i sin tur innebär att det inte finns något kvar som arv till din man/dina arvingar. Han blir dock inte skyldig att själv ”täcka” de skulder som eventuellt blir över om dödsboets tillgångar inte räcker till. Men det är tyvärr inte hela sanningen. Det finns situationer då arvingars egna tillgångar kan tas i anspråk för att täcka skulder i ett dödsbo. Innan man kommer fram till vad som är din kvarlåtenskap – som din äkta make ärver – så görs nämligen en bodelning, en hälftendelning.
Så här förklarar
Jens Magnusson, privatekonom på SEB, vad som skulle kunna hända: ”Rent hypotetiskt kan det bli så att din man/arvinge får dela med sig av sitt överskott om du själv har mer skulder än tillgångar eller mindre i netto, än han har. I ett sådant läge kan din man dock hävda, med lagstöd, att han vill behålla sitt giftorättsgods i bouppteckningen och då blir det inte någon hälftendelning. Effekten blir därmed att han inte behöver betala dina skulder.”

Men det finns fler snubbeltrådar. Finns det skulder som är pantsatta i till exempel en bostad, som även din man är delägare i, eller om det finns lån som ni båda är solidariskt ansvariga för – ja då får han ju ändå vara med och täcka din skuld med sina egna tillgångar.

Det allra bästa är förstås om du hinner betala av din skuld under din livstid. Bodil Hallin, budget- och skuldrådgivare i Höganäs kommun, råder dig att överväga att ansöka om skuldsanering. Antingen på egen hand via Kronofogden eller med hjälp av en kommunal budget- och skuldrådgivare.

En annan drastisk lösning är att ni tar ut skilsmässa. För att undvika ovanstående scenarier. Som sambor ärver man inte varandra. Vill sambor ärva varandra? Ja, då skriver man helt enkelt ett testamente.