Ärver mitt barnbarn sin frånvarande pappas skulder?

FRÅGA Mitt barnbarns far har utvandrat till Thailand. Han är fortfarande svensk medborgare. Enligt EU-lagen från den 17 augusti 2015 kan barn råka ut för att ärva skulder från sina föräldrar som är bosatta i utlandet.

När mitt barnbarns far dör, gäller då svensk lag om arv eller thailändsk? Eftersom fadern har varit frånvarande under mitt barnbarns uppväxt känner vi inte till situationen för hans ekonomi i Thailand, men vi har anledning att misstänka att den inte är god. Han har stora skatteskulder i Sverige.

Är angelägen att få vetskap om vad som gäller i denna fråga, för mitt barnbarns skull. 

Ingrid

BIRGITTA Ja du. På detta dilemma finns inga enkla svar. Ta kontakt med Advokatsamfundet och sök efter jurister med kunskap om kombinationen svensk och thailändsk lagstiftning.

Det bör inte vara så svårt att hitta advokater eller jurister med denna specialkompetens, med tanke på hur många svenska medborgare som är bosatta i Thailand.

Risken är att det är lagen i det land där han lever nu som gäller vid hans död. Men som sagt, det är viktigt att ni reder ut detta med hjälp av sakkunniga jurister.

Enligt svensk lag kan man i Sverige inte ärva andras skulder. Huruvida detta gäller i Thailand får specialkunniga svara på.

Finns det något testamente? Det kan också vara värt att reda ut. Som alltid är det inte så dumt att ta tjuren vid hornen och försöka reda ut begreppen genom direktkontakt med barnens pappa. Om det nu låter sig göras.