Att ”alla” skulle spara till barnbarnen – så dumt!

FRÅGA Mina barnbarn bor i Östersund, det är alltså 70 mil mellan oss. Jag vill hjälpa till så mycket det går och träffa dem regelbundet i deras vardagsliv. Resor är inte gratis så mina kostnader för umgänge med de små brukar landa på två, tre tusen i månaden. Det är mycket pengar när man är pensionär, men det går och jag tycker att det är värt det.

Men nu fick jag höra av barnbarnens mormor och morfar att de tycker att jag borde spara en tusenlapp i månaden så att barnbarnen har ett startkapital när de blir vuxna. Det gör de och tycker att det är orättvist att jag inte gör det. Min son har försökt förklara läget, men de tycker ändå att jag är snål.

Jag är ensamstående, de är två och bor dessutom i Östersund, det vill säga har inga reskostnader. ”Alla sparar till sina barnbarn”, säger de. Är det sant?

08-farmor

 

BIRGITTA Du gör precis rätt. Du ger dina barnbarn en levande kontakt med sin farmor. Du följer regelbundet deras uppväxt tillsammans med dem. Det är värt allt guld i världen att generationerna får lära känna varandra och bygga en äkta och vardaglig relation. 

Jag förstår överhuvudtaget inte dina medsvärföräldrars märkliga synpunkt att du är orättvis. Det var det dummaste jag hört. Ett mycket materialistiskt synsätt dessutom på hur man ska visa kärlek till sina barnbarn. Jag tycker det är elakt att idka en sådan känslomässig ekonomisk utpressning på dig som både är ensamstående och har liten ekonomi. Var och en efter sina egna behov och möjligheter. 

Möjligen är de kanske irriterade över din nära relation med barnbarnen. Vad vet jag. Det du ger dina barnbarn är oerhört mycket värt och vad de i gengäld ger tillbaka till dig av närhet kan inga hundralappar i månaden på ett bankkonto ersätta. Bry dig inte ens om att diskutera detta märkliga krav med morföräldrarna. Dessutom har du ju din sons fulla förtroende och förståelse och det är gott nog. Bättre du har råd att resa till dina barnbarn än att skippa resorna och sätta in de tusenlapparna på ett konto. 

Man häpnar över att de ens har mage att infamt och kritiskt påstå att ”alla” sparar till sina barnbarn. Det ger sig självt att så inte är fallet. Alla pensionärer har definitivt inte den ekonomiska möjligheten. Men att föräldrar sparar till sina barns framtid är däremot vanligt. 

Fortsätt du med dina resor till lilla familjen i Östersund och gläd dig åt den rikedom det innebär för båda parter med en god och nära relation.

• Och här får du extra stöd av vår relationsexpert Per Naroskin:

PER Min spontana reaktion på ditt brev är att barnens morföräldrar överhuvudtaget inte ska lägga sig i om du sparar åt dina barnbarn eller inte. Det är deras val utifrån deras ekonomi och livssituation, precis som du nämner. Ni står inte i det förhållandet till varandra att ni behöver samordna den typen av åtaganden.

Jag vill uppmuntra dig att försöka låta bli att bry dig om deras åsikt i den frågan. Du behöver inte motivera din ståndpunkt på annat sätt än du gör i ditt brev: Nämligen med att du inte har råd med det och att du valt att prioritera möjligheten att kunna hälsa på dem i stället.

Om resorna är värda mycket för dig så är dina besök säkerligen lika värdefulla för dina barnbarn.