Borde även jag stå som ägare till min mans företag?

FRÅGA Min man och jag är gifta och har särkullbarn sedan tidigare. Vi har skrivit testamente och äktenskapsförord. Min man har en konsultfirma som jag också hjälper till att sköta administrativt. Nu undrar jag bara – skulle det vara till min fördel, rent ekonomiskt, om vi båda står som ägare till företaget i det fall min make går bort före mig? Min man vill att jag ska ha det så bra som möjligt om så vore fallet. I övrigt är vi lyckliga och avser att spendera så mycket tid som möjligt – medan vi fortfarande har förmågan – till  att njuta av livet.
Muschi

BIRGITTA Kan företaget överleva utan din man i ledningen? Vill och kan du själv driva det vidare? Har bolaget fler anställda och någon som kan ta över konsultuppdragen? Eller dör konsultverksamheten med din man? Hur mycket är företaget värt? Är det ett aktiebolag? Allt måste redas ut noga. Med särkullbarn blir den ekonomiska verkligheten vid ett dödsfall rätt krånglig. Ett företag i dödsboet gör inte saken enklare.

Ni måste reda ut vem som har sista ordet och makten över företaget vid ett dödsfall. Det låter troligt att det gynnar dig att stå som majoritets-ägare. Men utan att det kränker särkullbarnens rätt till sin laglott.

Ni kan behöva skriva testamente där ni ska ärva varandra med undantag för barnens laglott. Men då är det mycket viktigt att det finns medel som du kan lösa ut hans barn med.

Finns det inte andra tillgångar som kan kompensera dem för värdet i deras del av företaget måste du sälja.
Men vad står det i ert äktenskapsförord? Är företaget giftorättsgods? Eller enskild egendom? Som enskild egendom måste det till en gåva för att du ska kunna bli delägare.

Det gäller att du redan nu vet vad du vill. Vill du själv fortsätta att arbeta i företaget med en annan ledning? Tänk om hans barn vill sälja bolaget? Eller att de själva vill ta över verksamheten och peta ut dig? Vad gör du då?

Det finns många faktorer att ta hänsyn till och utvärdera.
Vad finns det för tillgångar i företaget? Ett värdefullt kundregister? Dyrbar utrustning? Ett lager? Äger bolaget särskild lokal som kan säljas? Eller har ni kontoret hemma?

Ta ett sonderande samtal med företagets revisor.
Ett tips är att även kolla med organisationen Företagarna. Som medlem får man kostnadsfri rådgivning.
Här finns massor av osäkra faktorer.
Det kan bli väldigt dyrt att runda behovet att anlita och betala arvode till en duktig affärsjurist som hjälper er att hitta bästa och mest hållbara lösning.