Äldste sonen fick köpa företaget – blev det orättvist?

FRÅGA 2010 gick min fru och jag i pension. Vi hade ett vinstgivande företag och har tre barn, två pojkar och en flicka. Äldsta sonen var intresserad av att överta företaget. Båda pojkarna var anställda i företaget. Flickan har en annan karriär.

Min fru och jag nollställde företaget med utdelning och aktier, så att sonen kunde köpa firman till en dräglig kostnad inklusive nya aktier. Tanken var att när vi inte finns längre får våra tre barn ärva det som finns kvar, villa, kapital etc.

Yngsta sonen arbetar kvar i firman men är inte intresserad av någon ledande befattning. Nu finns en liten avundsjuka gentemot äldsta sonen, företaget går med vinst men min fru och jag tycker att vi gjort rätt.

Rättvist?

BIRGITTA Det gäller att förbereda sin död noga. Inte minst i komplicerade arvskiften där företag och företagande är involverade. Vet inte vad du menar med att ni ”nollställt” bolaget. Men det tycks som om sonen fått köpa företaget för en ganska hovsam summa. Ni berättar ingenting om företagets storlek, värde, vinst, skulder, omsättning, andra delägare, marknadsförutsättningar med mera.

Den här typen av arvskiften och överlåtelser är inget för amatörer.
Att anlita en skicklig skatte- och affärsjurist är att rekommendera. Man måste reda ut alla underliggande ekonomiska förutsättningar och svagheter för att kunna göra en professionell analys av vad som kan vara mest relevant och rättvist barnen emellan. Vad era barn just nu sysslar med och är intresserade av har ingen giltighet i en framtid. Det gäller att hitta lösningar som är acceptabla för alla syskonen, vilka behov, yrken och livsvillkor de än har just nu. Det förefaller dock som uppgörelsen redan är klar och som om yngre brodern nu mulnat till eftersom företaget (åter) går med vinst. Men det kan ju faktiskt bero på att brodern sköter företaget skickligt.

Ni föräldrar bör nog ändå försöka förhindra en eventuell framtida arvstvist. Den springande punkten är hur sonens övertag gjordes. Det vill säga om han fått köpa företaget för billigt. För frågan är om det var ett ”underpris” så att det finns en form av gåva med i transaktionen? Och gåva till barn är förskott på arv och ska avräknas kommande arv. Rådet blir därför att anlita proffs för en second opinion om äldste sonen fått betala ett korrekt pris för företaget. Om inte bör ni skriva ett testamente som anger att de övriga syskonen ska kompenseras med ett visst belopp, innan delningen sker mellan alla tre syskonen. Men om han betalt ett korrekt belopp för företaget vid tidpunkten för köpet så ska han ju inte straffas för att han driver företaget med vinst.