Gäller vårt testamente så att överlevaren skyddas?

FRÅGA Vi har särkullbarn och har skrivit testamente där vi vill att barn ska vänta med att få sitt arv tills den andra är död.

Men det är väl frivilligt för barnet? Hur gör vi för att den av oss som överlever den andra kan fortsätta att bo och leva utan att betala arvet?

Jag läste om Juristgruppen där den efterlevande betalar noll kronor till särkullbarnet. Hur är det möjligt?

Lena

BIRGITTA Dessa annonser med juridiska lockbeten om att klienten kan komma undan att lösa ut särkullbarn ska läsas med skepsis. Särkullbarn har lagen på sin sida. Vill ett särkullbarn ha ut sitt arv och då även till marknadspris så gäller bara en sak. Att ha kapital nog att lösa ut barnet. Antingen till en arvslotts storlek eller laglott, vilken utgör hälften av en arvslott.

En förälder har laglig rätt att begränsa en bröstarvinges arv till en laglott. Det betyder att man kan testamentera bort hälften av sina tillgångar, till exempel en bostad, till sin livspartner om man så vill. Man kan också be särkullbarn att skriva på en förbindelse/testamente om att vänta med att ta ut sitt arv tills den efterlevande också har avlidit. Men en sådan överenskommelse är inte juridiskt bindande om arvtagaren skulle ångra sig. Tala med en seriös familjerättsjurist om hur ni kan gå till väga. Mycket hänger så klart på vilka ekonomiska förutsättningar ni har för att kompensera särkullbarnen.

Vad man också bör kontrollera via jurist är hur äktenskapsförord och enskild egendom eventuellt påverkar ett arvskifte.