Har jag hamnat i kläm mellan två pensionssystem?

FRÅGA Jag har arbetat heltid som barnskötare/förskollärare i 38 år och får ut 14 800 kr brutto i pension vid 65 års ålder. Jag tycker att det låter lite. Har det något att göra med att jag hamnade mitt emellan det gamla respektive nya pensionssystemet? Jag är född -55.
Bitta

”14 800 kr i pension är inte särskilt lågt”

BIRGITTA: Kort svar på din fråga: Nej, du har inte hamnat i kläm mellan två system. Längre förklaring: Är du född 1955 omfattas du endast av den nya allmänna pensionen och inga övergångsregler. Det som i slutänden nu påverkar pensions-
nivån är livsinkomsten, vilken löne-

utveckling man haft och hur många år man arbetar. Du har ju tack och lov några år på dig att ”spara upp dig” som komplement till din allmänna pension. Försök dessutom jobba tills du är åtminstone 67 år. För varje år du arbetar ökar din pension med cirka 7 procent. Att sluta före 65 innebär dels att du går miste om flera års pensionsinbetalningar. Dels att de pengar du redan tjänat in ska smetas ut på fler utbetalningsår.

Försök sätta av så mycket du kan av din lön i en vettig sparprodukt med låga avgifter. Det finns i dag gott om bra fonder med låg avgift och med historiskt god avkastning. Dock ska du kanske vara lite försiktig med riskfylld börsexponering eftersom man förväntar börsfall efter många års uppgång. En fondförsäkring, om du övertalas att teckna en sådan, medför exempelvis en klar riskexponering. Bättre då en prisvärd traditionell försäkring med låga avgifter. Sådana finns. Vill du spara av egen kraft, välj ett investeringssparkonto, ett ISK.

Har du räknat in din tjänstepension i de 14 800 kronorna? Kolla ditt pensionsutfall på www.minpension.se Som tumregel kan man jämföra hur stor andel ens slutlön är i förhållande till pensionen. Hamnar räknestycket kring cirka 60–65 procent, är sannolikheten stor att det är den totala pensionen.

Sedan måste jag framföra ett möjligen provocerande budskap. En samlad bedömning av privatekonomer i M:s faktapanel är att en allmän pension på 14 800 kr inte betraktas som anmärkningsvärt låg.

Pensionsekonomen Staffan Ström på Alecta säger att den låter helt rimlig utifrån löneläget som barnskötare/förskollärare. Claes Hemberg, sparekonom på Avanza Bank, säger att kvinnor födda 1953 i snitt har en statlig pension på ganska exakt 10 000 kr, och tillägger att de som jobbar tills fyllda 70 får ut 15 000 kr/mån. Jens Magnusson, privatekonom på SEB, påpekar att i generella termer är inte 14 800 kr särskilt lågt, den genomsnittliga allmänna pensionen ligger strax under 12 000 kr/mån. Han påpekar också att du troligen omfattas av tjänstepensionen KAP-KL. Kolla via KPA Pension eller din arbetsgivare så att alla år är med (särskilt den del du tjänat in före 1998). Där har arbetsgivaren betalat in en summa motsvarande 4,5 % av lönen till en pensionsförsäkring. Om du arbetade för kommunen/landstinget före 1998 omfattas du även av äldre avtal som du får pension från. Den pensionen ingår i din totala tjänstepension och kallas intjänad pension 1997-12-31, eller intjänad pensionsrätt.