Hur löser jag smidigast ut min bror ur fars fastighet?

FRÅGA Jag är intresserad av att lösa ut min bror ur vår fars fastighet. Fick ett tips om att jag kunde ge min far en summa i gåva som motsvarar halva marknadsvärdet, som han i sin tur testamenterar eller lämnar som gåva till min bror. Summan får dock inte överstiga taxeringsvärdet.

Nisse

BIRGITTA Verkar vara en krånglig omväg. Min spontana reflektion är att det vore enklare för din pappa att ge fastigheten som gåva till er båda med 50 procent ägarandel vardera och att du därefter löser ut din bror till marknadsvärdet.

Förslag: Låt två eller tre oberoende mäklare värdera fastigheten och välj snittet. Gåvoskatten är avskaffad sedan många år tillbaka. Men en eventuell skatteeffekt måste ändå analyseras. Efter att själv ha kollat med sakkunskapen antar jag att ditt eget förslag går ut på att din bror ska slippa betala skatt på försäljningen av bostaden. För det måste han göra om du ska lösa ut honom. I så fall är det viktigt att det i gåvobrevet står att gåvan från er pappa är förskott på arv.

Anlita alltså skicklig jurist för sakkunnig bedömning av vad som är en rimlig och juridiskt hållbar lösning. Den här sortens transaktioner är sannerligen inget för amatörer.