Hur ska jag förvalta mitt sparande så att jag klarar pensionen?

FRÅGA Jag är sjukpensionär sedan 25 år, efter en arbetsolycka. Jag fick skadan så tidigt i min arbetskarriär att jag aldrig har kunnat tjäna ihop någon pension.

Min sjukpension (från ett annat nordiskt land) upphör om tio år, då jag uppnår pensionsålder. Efter det blir det en ålderspension som är så låg att den inte går att leva på, 4 000 kronor i månaden.

Har just sålt mitt boende, med vinst, och köpt ett mycket billigt boende. Mina barn flyttar nu hemifrån, så jag kommer att kunna leva ett mycket sparsamt liv. Hur ska jag nu förvalta och öka min lilla förmögenhet, så att den räcker att hjälpa till med att försörja mig efter pensionen? Det handlar om cirka 300 000 kr, samt cirka 1 400 kr i månaden i sparande. Aktier? Fonder? Bankernas olika paketerbjudanden?

Minimalpensionären

BIRGITTA Min spontana reaktion är att du inte ska investera din buffert på börsen. Risken för börsfall är alltför stor, vilket snabbt skulle reducera dina viktiga 300 000 kronor. Min uppfattning är också att du ska hålla dig undan ”paketerbjudanden” med fasta avgifter och procentuella avgifter på ditt kapital. Vad du ska sikta in dig på är en kontoplacering utan avgifter på en tillförlitlig nischbank som erbjuder en någorlunda acceptabel ränta, fria uttag och som har statlig insättningsgaranti. Jag skulle absolut inte köpa aktier som är en högriskinvestering. Möjligen kan du sätta en liten del av ditt kapital i en högt rankad global indexfond med en avgift inte över 0,4 procent. Men jag säger bara ”möjligen” för även fonder påverkas negativt i börsutveckling.

Du bör också vända dig till Pensions-myndigheten som kan informera om vilka bidrag och pensionsformer du har rätt till. Det går utmärkt att ringa dit och få hjälp att reda ut vilka ekonomiska stöd som finns för din del. Du kan söka bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du får låg pension.

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension och innebär att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende så att du får en skälig levnadsnivå. När du ansöker om äldreförsörjningsstöd prövar myndigheten alltid samtidigt om du också har rätt till bostadstillägg. Du kan ansöka om äldreförsörjningsstöd från det att du fyller 65 år. Du måste vara bosatt i Sverige för att kunna ansöka. Hur mycket du kan få i äldreförsörjningsstöd beror på dina inkomster och din bostadskostnad. Äldreförsörjningsstödet beräknas utifrån ett belopp för skälig levnadsnivå.

Det står inte hur länge du bott i Sverige respektive ”annat nordiskt land”. Men kombinationen av garantipension, inkomstpension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg till pensionärer (BTP) kommer att ge dig en högre inkomst än 4 000 kr.

Du kan ringa Pensionsmyndigheten måndag till fredag klockan 8–16, telefonnummer 0771-776 776.