Jag är svensk och amerikan – blir det arvsskatt?

FRÅGA Jag är svensk och amerikansk medborgare bosatt i Sverige. Måste mina arvingar här betala arvsskatt på mina svenska tillgångar?

Två medborgarskap

BIRGITTA Är dina barn svenska medborgare? Eller amerikanska? Eller både och? Det har nämligen betydelse. Om dina barn är svenska medborgare och bor i Sverige så bör rimligtvis svensk arvslag gälla för dina tillgångar i Sverige. Men osvuret är bäst. Som vi vet ser arvslagar väldigt olika ut i olika länder. Sverige är tämligen unikt med sin slopade arvsskatt sedan 2005 (Norge har dock följt efter). I USA beskattar man via medborgarskapet och inte var man bor (hemvist). Så du bör kolla upp vilka regler som gäller i detta fall. Eftersom det finns långtgående rapporteringskrav och skattskyldighet i USA av amerikanska medborgare oavsett var de bor, så är det svårt att ge ett rakt svar på din fråga.

Juristsajter säger: ”Den federala arvsskatten återinfördes i USA den 1 januari 2011. Sveriges arvs- och gåvoskatteavtal med USA upphörde att gälla den 1 januari 2008. Det innebär att även personer som är skatterättsligt bosatta i Sverige omfattas av de nya reglerna. Arvsskatten uppgår till 35 procent på det belopp som överstiger 60 000 USD.” Vad som gäller skattemässigt för din del är oklart.

Mitt råd: Ta kontakt med amerikanska ambassaden och be dem redogöra vad som gäller för din del. Slå även Skatteverket en signal. På svenska bankföreningens sajt finns lite information: www.bankforeningen.se Titta under Fakta och rapporter.

En skicklig skattejurist med kunskap om USA:s skatte- och arvslagstiftning kan vara värd arvodet.

Annette Johansson, familjerättsadvokat i Malmö och ny i faktapanelen, säger att enligt hennes erfarenhet måste amerikanska med-borgare redovisa arv av tillgångar i annat land även om det inte föreligger skattskyldighet.