Jag har löst min del av lånet, måste jag betala hans del också?

FRÅGA Jag och min sambo äger ett hus fifty/fifty. Jag har löst min del av lånet men inte han. Han bara amorterar.

Om han dör före mig och jag vill bo kvar i huset – vad händer då med hans del av lånet? Måste jag betala det?

Dubbel betalning?

BIRGITTA Man har solidariskt ansvar mot banken för de lån man tecknat tillsammans. Kan inte den ena parten betala, så måste den andra ta över. Vid en bouppteckning efter din sambos död kommer halva fastigheten tas upp som hans tillgång och hans del av lånet som skuld. Vill du överta hans fastighetsdel genom bodelning måste du ta över hans kvarvarande lån eftersom huset utgör säkerhet för lånet. Alternativet är att sälja huset och lösa lånet.

I sin förlängning kan man säga att du därmed får betala för hans kvarvarande del av lånet.

I dina kläder skulle jag ta ett allvarligt samtal med sambon och lufta hans brist på solidaritet och ekonomiska ansvar gentemot mot dig. Detta är även ett varnande exempel på vad som kan hända vid en separation.

Jag föreslår att du och din sambo även anlitar en familjerättsjurist för att reda ut begreppen.