Kan jag ge mina föräldrar fonden och få mitt bostadsbidrag?

FRÅGA Jag undrar om jag kan föra över en fond som jag har på Swedbank till någon av mina föräldrar.

Man får tydligen inte ha något sparande för att få hjälp med bostadsbidrag. Jag är arbetslös och gravid och har just fått lägenhet och behöver ha lite pengar sparade till kommande barn och hem.
Jennie

BIRGITTA Det är klart att du får ge din fond i gåva till dina föräldrar om du så vill. Gåvoskatten är avskaffad sedan många år tillbaka.

Men var medveten om att en gåva är en gåva. Om man skänker något med krav på att få tillbaka det är det ingen gåva, utan snarast ett bulvanförhållande, säger familjerättsjurist Anette Johansson. Då handlar det om bidragsfusk och det ska du hålla dig ifrån!

Bodil Hallin, budget- och skuldrådgivare i Höganäs och expert i M:s faktapanel, har varit i kontakt med Försäkringskassan för att reda ut vad som gäller för bidraget och har lusläst deras blankett.

Så här är det: Om den sökande och dennes hemmaboende partner har gemensamma tillgångar på mer än 100 000 kronor efter avdrag av skulder ska det anges i ansökan. Det är sedan upp till beslutsfattande handläggare på Försäkringskassan att besluta om tillgångarna leder till att bostadsbidraget reduceras. Tillgångar på mindre än 100 000 kronor (efter avdrag av skulder) påverkar inte bostadsbidraget.