Om mitt ex avlider och vår son ärver, kan hans nya bo kvar på gården?

FRÅGA Jag har separerat och mitt ex har löst ut mig från vår gemensamma lantbruksfastighet. Vad händer när han en dag avlider? Han äger nu fastigheten ensam.

Vi har en son på 13 år och då ärver ju han fastigheten. Om jag och han vill flytta tillbaka, när kan vi göra det? Exet har en ny kvinna som bor hos honom nu, har hon besittningsrätt om han avlider? De är varken gifta eller förlovade.
Margareta

”Pappan kan låta sin sambo bo kvar”

BIRGITTA: Som bröstarvinge ärver din son sin pappa när denne avlider. Hans pappa kan i testamente dock begränsa pojkens arvsrätt till en laglott, som är hälften av en arvslott. Det betyder i realiteten att pappan kan testamentera halva gården till sin nuvarande sambo. Man kan aldrig garantera någon besittningsrätt i en fastighet med delägare. En delägare kan tvinga fram en försäljning med stöd av lagen om samägande. Alternativet är att lösa ut delägaren och då gäller det att ha tillräckligt med kapital.

Efter att ha bollat över frågan till faktapanelen kan jag tillägga att pappan genom testamente även skulle kunna tillförsäkra sambon nyttjanderätt till gården för viss tid eller ”så länge hon önskar”. Din son har då visserligen äganderätten, men kan kanske inte nyttja fastigheten förrän sambon flyttar. Frågan är dock hur länge ett sådant testamentvillkor håller. Det finns tuffa rättstvister om liknande fall. Det går alltså inte att i nuläget säga något om hur det faktiskt blir den dagen pappan avlider. Och om pojken vid arvtillfället är omyndig, kopplas överförmyndare in. En regelbunden redovisning av en minderårigs tillgångar ska göras till överförmyndaren fram till myndighetsdagen. Syftet är att skydda en omyndig arvtagares intressen och egendom.