Tas det hänsyn till förbättringar vi gjort på fastigheten?

FRÅGA Vi har skjutit upp en reavinst på 1 miljon kronor, som vi lagt in i jordbruksfastigheten vi renoverat i elva år. Ska nu sälja. Vi köpte för 1,2 miljoner kronor och säljer förmodligen för 1,3–1,4.

Blir vi skyldiga 220 000 kronor i reavinstbeskattning för villan? Eller tar de hänsyn till alla renoveringar som gjorts?

Vi har renoverat för 1,5 miljoner kronor totalt. Vi visste att vi aldrig skulle få tillbaka investeringen. Men vi trodde att vi skulle bli gamla i huset. Nu blir det inte så.

Ewa

BIRGITTA Dessvärre tror jag inte att ni kommer undan den framskjutna beskattningen av reavinsten. Uppskovet ska läggas tillbaka när man räknar fram vinst/förlust. Kostnader för renoveringen får man göra avdrag för. Men man får inte dra av den del man fått rotavdrag för.

Familjeekonomen på Ikano bank, Sharon Lavie i M:s faktapanel, tipsar att ni kan försöka bena ut vad för slags renoveringar ni gjort och när dessa utförts. Kan de då bedömas som förbättringsutgifter kan ni möjligen få göra avdrag för den investeringen. Och hamnar då försäljningspriset lägre än inköpspriset plus förbättringarna får ni göra avdrag krona för krona från vinsten på en miljon, säger Sharon Lavie.

Så här säger hon: Det finns två typer av förbättringsutgifter: grundförbättringar och utgifter för förbättrande reparationer och underhåll. Med grundförbättring menas att du till exempel gjort en ny-, till- eller ombyggnad. Det är också en grundförbättring om du tillför något som inte funnits tidigare (kan vara braskamin eller vitvara) eller om du byter ut en byggnadsdel eller ett material mot något som är väsentligt bättre och dyrare än tidigare.

Skillnaden mellan utgiften för det bättre materialet/ byggnadsdelen och priset för samma/likvärdigt material eller byggnadsdel får i så fall dras av som grundförbättring.

Utgifter för förbättrande reparationer och underhåll får du bara avdrag för om du har haft utgifterna under försäljningsåret eller något av de fem föregående åren. Att ha kvitton i behåll är A och O.

Arbetet ska ha gjort att fastigheten/bostadsrätten är i bättre skick när du säljer den än när du köpte den. Du ska även ta hänsyn till slitage mellan förbättringstidpunkten och försäljningen. Du kan söka information och beräkna avdrag för förbättringsutgifter på Skatteverkets hemsida.

Jens Magnusson, som även han ingår i M-panelen, är privatekonom på SEB. Han framhåller att det är svårt att ge ett entydigt svar eftersom det saknas uppgifter: har ni köpt hela jordbruksfastigheten för 1,2 miljoner kronor? Eller endast bostadshuset för den summan? Och hur har renovering-
arna på 1,5 miljoner kronor fördelats mellan villan och jordbruksfastigheten? Normalt sett gör man en fördelning av anskaffnings- och försälj
ningspriset i proportion till taxerings-
värdet vid köp- och säljtillfälle, säger Jens Magnusson.

Mitt eget enkla svar blir således: Ta hjälp av en skatteexpert. Och eftersom det gäller en jordbruksfastighet skulle jag kontakta LRF Konsult som har stor kompetens på detta sakområde.